Log in
updated 8:51 AM MSK, Mar 18, 2023

Էներգետիկա

Լիցենզավորված ընկերություններ Հ/Հ Լիցենզավորվածանձի անվանումը Լիցենզիայիհամարը Գործունեությանտեսակը Որոշմանհամարը Լից.տրամադրման ամսաթիվը Ավարտիօրը 1 «Արցախգազ» ՓԲԸ 0010 Բնական գազիներկրում 20Ա…

Էներգետիկա

Արցախի Հանրապետությունում գործող, կառուցվող ՀԷԿ-երի և կառուցվող արևային կայանների հիմնական ցուցանիշները ըստ շահագործող ընկերությունների

2009թ. ապրանքային շուկաների ուսումնասիրություն

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմը յուրաքանչյուր շաբաթ առաջին անհրաժեշտության ապրանքային շուկաներում …
Subscribe to this RSS feed