Log in
updated 6:58 AM MSK, Sep 24, 2022

Ջերմամատակարարում /սակագներ/

Ջերմամատակարարում     /սակագներ/ Լիցենզավորված  ընկերություններ  ՀՀ Լիցենզավորված անձի անվանումը Լիցենզիայի համարը Գործունեության տեսակը Որոշման համարը Լից.տրամադրման ամսաթիվը Ավարտի օրը 1 «Ջերմային…

Տեղեկատվություն ներտնային և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության տարեկան վճարի մասին

Տեղեկատվություն ներտնային և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության տարեկան վճարի մասին

Գազամատակարարում

Լիցենզավորված ընկերություններ Հ/Հ Լիցենզավորված անձի անվանումը Լիցենզիայի համարը Գործունեությանտեսակը Որոշման համարը Լից.տրամադրման ամսաթիվը Ավարտի օրը 1 «Արցախգազ» ՓԲԸ 0010 Բնական գազիներկրում 20Ա…

Արցախի Հանրապետությունում գործող, կառուցվող ՀԷԿ-երի և կառուցվող արևային կայանների հիմնական ցուցանիշները ըստ շահագործող ընկերությունների

Արցախի Հանրապետությունում գործող, կառուցվող ՀԷԿ-երի և կառուցվող արևային կայանների հիմնական ցուցանիշները ըստ շահագործող ընկերությունների  …

Ոռոգման ջուր /սակագներ/

Ոռոգման ջուր   /սակագներ/ Ոռոգման ջրի սակագներ   Գործող սակագներ Ջրայինհամակարգ                                         Որոշման համարը Սակագինը Չափման միավորը Թվային մեծություն (ներառյալ…

Տեղեկատվություն «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մասին

Տեղեկատվություն «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մասին  
Subscribe to this RSS feed