Log in
updated 8:00 AM MSK, Sep 19, 2023

Ոռոգման ջուր /սակագներ/

Ոռոգման ջուր   /սակագներ/ Ոռոգման ջրի սակագներ   Գործող սակագներ Ջրայինհամակարգ                                         Որոշման համարը Սակագինը Չափման միավորը Թվային մեծություն (ներառյալ…

Տեղեկատվություն «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մասին

Տեղեկատվություն «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մասին  
Subscribe to this RSS feed