Log in
updated 6:27 AM MSK, Aug 3, 2022

2007թ. հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի առաջին կազմը`

հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում կարգավորում իրականացնելու նպատակով, որը հանդիսանում է պետական քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս: 2007թ. հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Վաչե Սուրենի Ադամյանը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից Հանձնաժողովի առաջին կազմում նշանակվել են.

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ`   Գարիկ Զոհրապի Ավանեսյանը,

Հանձնաժողովի անդամ`                             Հայկ Ցոլակի Թորոսյանը,

Հանձնաժողովի անդամ`                             Անդրեյ Վլադիմիրի Մուսայելյանը,

Հանձնաժողովի անդամ`                            Աիդա Արտյոմի Ավագյանը:

Սկսած 2007թ. Հանձնաժողովի առաջին կազմակերպչական կառուցվածքը բաղկացած էր 4 ստորաբաժանումներից` սակագնային քաղաքականության և ֆինանսական վերլուծության, իրավաբանական, մեթոդաբանության, հետազոտությունների, լիցենզավորման, մոնիթորինգի և վերահսկողության ու վարչատնտեսական բաժիններից: 2010թ. հունիսի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վաչե Սուրենի Ադամյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից:

Նույն օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Հակոբ Շահրամանի Ղահրամանյանը՝ երկու տարի պաշտոնավարման ժամկետով: Հանձնաժողովի անդամներ` Աիդա Արտյոմի Ավագյանը և Հայկ Ցոլակի Թորոսյանը, լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո վերանշանակվել են Հանձնաժողովի անդամի պաշտոններում: 2010թ. հուլիսին Անդրեյ Վլադիմիրի Մուսայելյանը՝ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո նշանակվել է Հանձնաժողովի աշխատակազմի հանրային ծառայությունների կարգավորման և սպառողների հետ կապերի բաժնի պետ: 2010թ. հոկտեմբերին հանձնաժողովի անդամ է նշանակվել Սևակ Անատոլիի Բեգլարյանը: Հանձնաժողովի երկրորդ կազմակերպչական կառուցվածքը բաղկացած էր չորս ստորաբաժանումներից` հանրային ծառայությունների կարգավորման և սպառողների հետ կապերի, հետազոտությունների, վերլուծության և կիրարկման, իրավաբանական, մեթոդաբանության և լիցենզավորման, հաշվառման և վերահսկողության բաժիններից: Հանձնաժողովի երրորդ կազմակերպչական կառուցվածքը բաղկացած էր չորս ստորաբաժանումներից` հանրային ծառայությունների կարգավորման և սպառողների հետ կապերի, տնտեսական մրցակցային միջավայրի հետազոտության, վերլուծության և վարչական վարույթի, հեռահաղորդակցության ոլորտի կարգավորման, հաշվառման և վերահսկողության բաժիններից:

2010թ. հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովների միջև կնքվեց համագործակցության համաձայնագիր` ձգտելով երկու մարմինների հետագա մերձեցմանը, պետական կարգավորման ոլորտներում օրենսդրությունների և դրանց կիրարկման մեխանիզմների ներդաշնակեցմանը, երկու հանձնաժողովների համագործակցության զարգացմանը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանձնաժողովի ինտեգրմանը միջազգային կառույցներին: 2010թ. հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովների միջև կնքվեց համագործակցության համաձայնագիր՝ հաշվի առնելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության իրականացման դերը շուկայական տնտեսության արդյունավետ զարգացման և խթանման գործում, ինչպես նաև կարևորելով մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության իրականացման հարցում Կողմերի միջև համագործակցության ամրապնդումը:

2011թ. մարտի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովների միջև կնքվեց համագործակցության համաձայնագիր: Հաշվի առնելով հեռուստատեսության և ռադիոյի` որպես զանգվածային լրատվական միջոցների դերը հասարակության մշակութային, կրթական, սոցիալ-տնտեսական ու հասարակական-քաղաքական տեղեկատվության մատչելիության գործում, և այդ կապակցությամբ նշված բնագավառի արդյունավետ զարգացման և խթանման համար, կարևորել հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառում քաղաքականության իրականացման հարցերում Կողմերի պետական կարգավորման ոլորտում օրենսդրությունների և կիրարկման մեխանիզմների ներդաշնեկեցումը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանձնաժողովի ինտեգրումը միջազգային կառույցներին:

2011թ. հուլիսին Գարիկ Զոհրապի Ավանեսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո Հանձնաժողովի անդամ, նախագահի տեղակալ է նշանակվել Միքայել Սամվելի Վիրաբյանը: 2012թ. հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հակոբ Շահրամանի Ղահրամանյանը վերանշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ` 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

2013 թվականի ապրիլի 23-ին ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի` վաղաժամկետ դադարեցվել են ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Շահրամանի Ղահրամանյանի լիազորությունները՝ իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ: Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով` նույն օրը Լևոն Ստեփանի Մնացականյանը նշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ՝ մինչև 2017 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով։ 2013թ. հուլիսին 18-ին Հայկ Ցոլակի Թորոսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո Հանձնաժողովի անդամ է նշանակվել Գագիկ Համոյի Խաչատրյանը՝ հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով: 2013 հուլիսի 18-ին ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ Սևակ Անատոլիի Բեգլարյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին՝ իր դիմումի համաձայն։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով` Լիանա Վլադիմիրի Ավանեսյանը նշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ՝ մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ը պաշտոնավարման ժամկետով։ ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի 2014 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրած հրամանագրի համաձայն՝ Մարինա Ավլադիկի Սարգսյանը նշանակվել է ԼՂՀ ՀԾՏՄԿՊ հանձնաժողովի անդամ՝ հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով: 2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի ստորագրած հրամանագրի համաձայն՝ Լիանա Վլադիմիրի Ավանեսյանը վերանշանակվել է ԼՂՀ ՀԾՏՄԿՊ հանձնաժողովի անդամ՝ հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով: ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Ստեփանի Մնացականյանը իր դիմումի համաձայն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից: ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի՝ 2016 թվականի ապրիլի 29-ին ստորագրած հրամանագրով ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Հակոբ Շահրամանի Ղահրամանյանը: 2016 թվականի հուլիսի 12-ին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի՝ Միքայել Սամվելի Վիրաբյանը նշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ ԱՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի 2018թ. հուլիսի 18-ի հրամանագրով Գագիկ Համոյի Խաչատրյանը վերանշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ՝ մինչև 2023թ. հուլիսի 18-ը պաշտոնավարման ժամկետով: 2019 թվականի հունվարի 31-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի՝ Հակոբ Շահրամանի Ղահրամանյանն ազատվել է հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից՝ իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ: 2019 թվականի փետրվարի 12-ին ԱՀ նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի՝ Միքայել Սամվելի Վիրաբյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ՝ մինչև 2022 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով՝ ազատվելով Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ 2019թ. փետրվարի 18-ին ԱՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Արկադի Իվանի Սողոմոնյանը նշանակվել է ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ մինչև 2021 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով:

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019թ. մարտի 29-ի N 11 Ա որոշմամբ հաստատվել է Հանձնաժողովի նոր կանոնադրությունը և վերակազմակերպման արդյունքում ձևավորվել է հետևյալ կառուցվածքը.

• հանրային ծառայությունների կարգավորման վարչություն,

• իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն,

• տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժին,

• կազմակերպչական, վերահսկողական, վերլուծական աշխատանքների համակարգման և մոնիթորինգի բաժին,

• հեռուստատեսության և ռադիոյի կարգավորման բաժին:

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019թ. մարտի 29-ի N 11 Ա որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություն և Հանձնաժողովի 2020թ. ապրիլի 29-ի N 24-Լ որոշմամբ հաստատվել է «ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի «Աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի» Կանոնադրությունը և հաստատվել է հետևյալ կառուցվածքը.

• հանրային ծառայությունների կարգավորման վարչություն,

• իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն,

• տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժին,

• հաշվառման, վերլուծության և վերահսկողության բաժին,

• հեռուստատեսության և ռադիոյի կարգավորման բաժին,

• ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին:

2019 թվականի օգոստոսի 8-ին Մարինա Ավլադիկի Սարգսյանը վերանշանակվել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով՝ մինչև 2024թ. օգոստոսի 8-ը:

2020 թվականի հուլիսի 15-ին ԱՀ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի՝ վաղաժամկետ դադարեցվել են Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Սամվելի Վիրաբյանի լիազորությունները՝ իր դիմումի համաձայն՝ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ: 2020 թվականի հուլիսի 17-ին ԱՀ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր, որի համաձայն՝ վաղաժամկետ դադարեցվել են Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արկադի Իվանի Սողոմոնյանի լիազորությունները՝ իր դիմումի համաձայն՝ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։

2020 թվականի հուլիսի 17-ին ԱՀ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր Արտակ Վոլոդյայի Միրզոյանին ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու մասին՝ մինչև 2022 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով: Նույն օրը ստորագրած մեկ այլ հրամանագրով՝ Գևորգ Սերժի Գրիգորյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով։

2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ԱՀ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր, որի համաձայն՝ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո դադարեցվել են Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ Լիանա Վլադիմիրի Ավանեսյանի լիազորությունները: 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին ԱՀ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի՝ վաղաժամկետ դադարեցվել են Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Վոլոդյայի Միրզոյանի լիազորությունները՝ իր դիմումի համաձայն:

Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի հրամանագրով Գևորգ Սերժի Գրիգորյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ՝ մինչև 2022 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով՝ ազատելով Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից: Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 30-ի հրամանագրով Սերգեյ Ալբերտի Գրիգորյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 12-ը պաշտոնավարման ժամկետով:

Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 2021թ. փետրվարի 1-ի հրամանագրով Արմեն Գարիի Գրիգորյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնին՝ հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

2022 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմը գործում է հետևյալ նոր կառուցվածքով.

Աշխատակազմ.

● Հանրային ծառայությունների կարգավորման վարչություն՝

→ Էներգետիկայի և ջրային համակարգի կարգավորման բաժին,

→ Հեռահաղորդակցության և փոստային կապի կարգավորման բաժին.

● Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության վարչություն.

● Հեռուստատեսության և ռադիոյի կարգավորման բաժին.

● Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին.

● Վերահսկողության, վերլուծության և լիցենզավորման բաժին.

● Քարտուղարության բաժին.

● Անձնակազմի կառավարման բաժին:

Հանձնաժողովը` յուրաքանչյուր տարի` մինչև դեկտեմբերի 1-ը, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովում հրապարակում է հաջորդ տարվա իր գործունեության ծրագիրը: